آلن دوباتن

تشویش منزلت آلن دوباتن مترجم: فاطمه قربانپور فرضیه‎‎های متدوالی درباره‎ی اینکه چه انگیزه‎‎هایی ‎باعث می‎شود خواستار جایگاه اجتماعی رفیعی باشیم وجود دارد؛ ازجمله ثروت اندوزی، شهرت طلبی و نفوذ طلبی. به جای اینها خلاصه کردن آنچه به دنبالش هستیم در لغتی که به ندرت در فلسفه‎ی سیاسی مورد استفاده قرار می‎گیرد دقیق‎تر خواهد بود: عشق....
فهرست