اگر او را می شناختی

اگر او را می شناختی امیلی الگار برگردان: بهاره پژومند «داستان خوب و قانع کننده‌ی الگار درباره‌ی تنگناهای خانوادگی مناسب علاقه‌مندان داستان‌های زنان است که به دنبال چیزی اندکی قوی‌تر می‌گردند.» (بوک لیست) «هوشمندانه و پر پیچ و خم... امیلی الگار این سه شخصیت را به شیوه‌ای نامتعارف گرد هم می‌آورد و تریلری روان شناختی...
فهرست