جرج اورول

قلعه‌ حیوانات جرج اورول مترجم: ساره حسینی عطار - امید خواجه محمودآبادی «قلعه حیوانات» یکی از مشهورترین و شناخته‌شده‌ترین آثار جرج ارول، نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی است. ارول، به سبب دو اثر قلعه حیوانات و ۱۹۸۴ که دو اثر داستانی با محتوای سیاسی شناخته شده است. قلعه حیوانات هجوی است بر استحاله انقلاب‌ها و از...
فهرست