حکایت دولت و فرزانگی

حکایت دولت و فرزانگی مارک فیشر مترجم: فاطمه اقبالی «حکایت دولت و فرزانگی» نوشته مارک فیشر داستانی است درباره زندگی، اراده و راه موفقیت. داستانی که حقیقتی سودمند را تقویت می‌کند و با زبان ساده و کودکانه‌اش باعث می‌شود با ذهن نیمه‌هوشیارمان ارتباط برقرار کنیم و در زندگی‌مان دگرگونی‌های مثبت فراوان و عظیم بیافرینیم: جوان...
فهرست