خرده عادت ها: عادت های کوچک تر، نتایج بزرگ تر

استفان گایز ترجمه: نرگس محمدی ۱۸۸ ص. کتاب خرده عادت‌ها پس از معرفی راهکاری جدید و قدرتمند برای «ساخت عادت‌ها» و ناکافی دانستن «راهکارهای انگیزشی رایج‌شده در سطح جامعه»، مورد توجه بسیاری از خوانندگان در سرتاسر دنیا قرار گرفت و به عنوان واقع‌گرایانه‌ترین راهکار ارائه شده برای ایجاد «تغییری پایدار» شناخته شد. ترجمه‌ی «خرده عادت‌ها»...
فهرست