دفتر طراحی

دفتر طراحی قطع: رحلی صحافی : گرم تعداد صفحه : ۳۰ برگ جلد : طلاکوب / کاغذ : تلفیق کاغذ مشکی و کاغذ کرافت جلد پشت این دفتر از مقوای فشرده با ضخامتی مثل تخته شاسی تهیه شده
فهرست