رهایی از زندان ذهن

رهایی از زندان ذهن کاترین سوتکیر متیو مک‌کی مترجم: ساره حسینی عطار - امید خواجه محمودآبادی وقتی که از خواب بیدار می‌شوید، ذهن شما سفر خود را آغاز می‌کند. مثل اینکه در اتومبیلی نشسته‌اید که ذهن شما رانندۀ آن است. گاه با سرعتی سرسام‌آور رانندگی می‌کند و گاهی حتی نمی‌تواند از پارکینگ خارج شود. گاهی...
فهرست