روبرت مناسه

روبرت مناسه مترجم: نیما علیرضایی برنده جایزه ادبی ۲۰۱۷ آلمان فاصله و میان پرده ی بین دو ابدیت، زمان نام دارد: سروصدا، همهمه، غرش ماشین آلات و موتورها، طنین سلاح ها، ناله ی درد، فریادهای شادی، آواز دسته جمعی برافروختگان یا توده های فریب خورده ی شاد، صدای مهیب رعدوبرق، نفس های سریع ترس و...
فهرست