سفر به اقلیم آینه

ناصر قهرمان ناصر قهرمان فیض‌آبادی از شاعران خطه‌ی سخن‌پرور خراسان است. در سال ۱۳۲۷ در مشهد، در خاندان قهرمان از نوادگان قاجار که شاعران ،نویسندگان و مترجمان شایسته‌ای به جامعه‌ی ادبی معرفی نموده است متولد شد. از آن جمله محمد قهرمان، شاعر و پژوهش‌گر معاصر که انجمن ادبی قهرمان در محضر ایشان برگزار می‌شد. ناصر...
فهرست