لاوی اجایی جونز

عصیانگر حرفه ای: ستیز با ترس لاوی اجایی جونز ترجمه: نازنین فاطمه سوداگر عصیانگر حرفه‌ای، کتابی‌ست که از ضدجریان‌بودن حرف می‌زند. از اهمیت شکستن سکوت و شوریدن علیه تمامی قوانین اشتباه و ناعادلانه‌ای که در زندگی همه‌ی ما دیده می‌شود. معنای عصیانگری را از نظر نویسنده چنین می‌توان شرح داد: عصیانگری کنش فردی باریک‌بین است...
فهرست