لوری گاتلیب

شاید نیاز داری با یک نفر حرف بزنی: یک درمانگر، درمانگر او و زندگی های ما در فرآیند کشف لوری گاتلیب مترجم: بهاره پژومند درباره‌ی جدایی‌ام نوشتم. درباره‌ی درمانگرم. فناپذیری‌ام. ترسمان از قبول مسئولیت زندگی‌مان و نیازمان به این کار برای شفا یافتن. در این‌باره نوشتم که اهمیتی ندارد شرایط بیرونی‌مان چه باشد. ما حق...
فهرست