مت هیگ

توقف زمان مت هیگ مترجم: محمد غفوری هندریچ به من گفت: اولین قانون اینه عاشق نشی. قوانین دیگه ای هم وجود داره اما اصلی ترین قانونه. عاشق شدن ممنوعه.عاشق موندن ممنوعه. رویا پردازی در مورد عشق هم ممنوعه.اگر به این قانون پایبند بمونی مشکلی برات پیش نمیاد.متوجهی چی می گم؟خودت رو به دیگران وابسته نکن...
فهرست