معامله‌گر با انضباط

مارک داگلاس مترجم: مهدیه مهدیان به یاد داشته باشید همیشه میزان پولی که در قالب سود معاملات به‌دست می‌آورید، مستقیما با باورهایی که در زندگی دارید در ارتباط است و مشخص می‌کند که چه اندازه لیاقت دریافت پول را دارید.
فهرست