مل رابینز

قانون ۵ ثانیه مل رابینز برگردان: امید آفاق نیا من زمانی این قانون را کشف کردم که زندگی من در شرف از هم پاشیدن بود. همه چی... وقتی می گویم همه، یعنی: ازدواج من، دارایی هایم، شغلم و اعتماد به نفسم، همه و همه در ورطه نابودی قرار داشتند. مشکلاتم آن قدر بزرگ بودند که...
فهرست