منتخبی از قطعات کلاسیک برای پیانو

منتخبی از قطعات کلاسیک برای پیانو گردآوری و تنظیم: سارا الهی این کتاب مجموعه ای از قطعات موسیقی کلاسیک است که در سطرح پیشرفته و حرفه ای برای اساتید و هنرجویان پیانو گردآوری و تنظیم شده، و ادامه ای برای کتاب «۲۴ قطعه برای پیانو» محسوب می شود. این مجموعه شامل سونات ها و والس...
فهرست