من و یگانه‌ و دیوار

من و یگانه‌ و دیوار پرویز خرسند «من و یگانه و دیوار» مجموعه نوشته‌ها و یادداشت‌های پرویز خرسند (-۱۳۱۹)، نویسنده و شاعر معاصر ایرانی است. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: یگانه جان! نگاهم از پشت میله‌های پنجره‌ی اتاق می‌گذرد و در غربت حیاط می‌گردد و به آسمان می‌رسد که کوتاه شده است و به دیوارهای...
فهرست