مهدی موسوی

آیلین آتوسا مشفق مترجم: مهدی موسوی «آیلین» دومین رمان آتوسا مشفق است. این کتاب توانست جزء شش نامزد پایانی، برای جایزه ادبی معتبر «بوکر» شود. مشفق پیش از این توانسته بود جوایز ادبی بسیاری از جمله؛ جایزه بنیاد همینگوی، جایزه مکگلو و جایزه یادبود دیوید فاستروالاس را دریافت کند. ماجرایِ رمان در دهه ۶۰ میلادی...
فهرست