ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده‌اند

ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده‌اند چارلز بوکوفسکی مترجم: علی همتیان این اثر بوکوفسکی با نام عجیبش «ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده‌اند» شاید به نظر یک رمان بیاید ولی این‌طور نیست. این اثر یادداشت‌های سه سال آخر زندگی بوکوفسکی است. او در ۳۳ یادداشت این کتاب...
فهرست