نگار همتی

خانه‌ی دور: ناگفته‌هایی از زندگی فروغ فرخزاد نگار همتی حسن این کتاب و تازگی‌اش، در کنار همه‌ی عیب‌هایی که دارد و از نظر خوانندگان دقیق پنهان نمی‌ماند و به یقین، به من و به ناشر گوشزد می‌شود، گفته‌های «کامیار شاپور» پسر فروغ فرخزاد است. کامیار پیش از این، یک دو جا و آن‌هم به اختصار،...
فهرست