1 حلقه وین

حلقه وین: مروری بر ظهور، سقوط و فلسفه آن گردآوری و ترجمه: پوریا بقایی مقدم ویراستار: زهرا مجیدی ایرج حق چاپ محفوظ و متعلق به نویسنده است. صفحه‌آرا و طراح جلد: الاهه رضوانی چاپ اول / ۱۴۰۱ شابک: ۲-۰۲۷-۳۴۶-۶۲۲-۹۷۸ شهری که بتواند در یک زمان افرادی چون فروید، ویتگنشتاین، مالر، شونبرگ، هرتزل، کلزن، پوپر، هایک،...
فهرست