صفر تا یک

صفر تا یک پیتر تیل مترجم: زینب عفتی وجه تمایز انسان‌ها از دیگر موجودات توانایی ما در خلق معجزه است و ما این معجزه‌ها را فناوری می‌نامیم. فناوری معجزه است زیرا به ما این اجازه را می‌دهد که با کمترین منابع، کار بیشتری انجام دهیم و توانایی‌های بنیادین مان را به مراحل بالاتر ارتقا دهیم....
فهرست