معماری شادمانه

آلن دوباتن مترجم: بهاره پژومند همیشه دانستن این‎که چگونه می‌توان زیبا ساخت این‌قدر مشکل نبوده است. در طول بیش از هزار سالِ ناپیوسته در تاریخ غرب، ساختمانی زیبا مساوی با ساختمانی کلاسیک بود، ساختاری با بخش جلوییِ یک معبد، ستون‌های تزیین‌یافته، نسبت‌های تکرارشونده و نمای متقارن. یونانی‌ها پدیدآورنده‌ی سبک کلاسیک بودند، رومی‌ها آن را تقلید...
فهرست